PRODUCTES / SOSTRES DE VIDRE I CLARABOIES

Cada vegada es dóna més valor a l’aprofitament de la llum natural, i en aquest sentit els sostres de vidre i les claraboies poden suposar una gran solució.

Actualment hi ha solucions per tot tipus d’entorn, tant des del punt de vista estètic, com de les necessitats que pugui tenir a nivell de lluminositat o control tèrmic.