PRODUCTES / PORTES DE VIDRE

Les portes de vidre són una solució òptima per a determinats espais. Sempre resulten elegants, i tant poden ser interiors com exteriors, i batents o correderes.

En quant al disseny de la porta i del vidre les possibilitats són moltes, de manera que difícilment no trobarem una porta que encaixi amb les seves necessitats.

Així mateix, cada vegada s’està utilitzant més el vidre, combinat amb un altre tipus de perfilaria, per a portals exteriors.