PRODUCTES / APARADORS

A l’hora de conformar un aparador, la tria del tipus de vidre i la seva disposició en l’espai són clau per aconseguir que l’aparador llueixi com cal i que, a la vegada, doti a l’interior del confort i la seguretat necessària.

Per tant, la disposició i el tipus de vidre a instal•lar variarà en funció del tipus de negoci i de producte a exposar, de l’orientació de l’aparador, de l’efecte exterior que es vulgui aconseguir, del confort interior que es desitgi, etc.